Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ereis dit deed en als B na ereis dat niet deed — Hij peinst en geeft mij dao eenige volzinnen.

Met veel moeite leer ik deze opvolging van monosyllaben op den correeten toon te zingen (want bet Chineesch is eigenlijk een zingtaal) en vraag bem dan wat de Engelsche vertaling er van is.

Nu zal ik wat te hooren krijgen. De langstaarten rijn zoo geraffineerd wreed in hunne straffen, dat hunne scheldwoorden en verwenschingen ware juweeltjes op dat gebied beloven te zijn.

En wat is nu de vertaling van den eersten zin ?

„Ik houd niet meer van u. TJ bent een heel slechte man".

Wat is dat nou voör een flauwe mop. Je bent ziedend van toorn. Je hebt een inwendig gevoel alsof je in een stoomketel met hoogen druk veranderd bent en dat de machinist op de veiligheidsklep zit, en dan moet je den koelie nog met de noodige beleefdheid mededeelen dat hij je genegenheid verbeurd heeft en dat je oordeel over zijn karakter niet al te gunstig is!

„Maar chow, jou vervl. idioot, is dat nu het sterkste op dat gebied wat er in jou ellendige taal te vinden is."

♦„No master, I no savey more. Chinese gentleman no use bad language. Coolie perhaps have got, I no savey coolie-talk." *)

Het is waar, treurig, maar toch waar. De Chinee-

*) Nee, meester, ik weet niet meer. Chineesehe „gentleman" gebruikt geen slechte taal; misschien koelie wel, maar ik niet weet wat manier koelie spreek.

U

Sluiten