Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zen kunnen niet, gelijk alle beschaafde volkeren, zich bet hart in woorden luchten als zij daartoe de noodzakelijkheid gevoelen. In hun taal is een groote leemte.

De Chineezen in de havenplaatsen hebben echter die leemte reeds aangevuld en als zij erg kwaad op elkander worden, dan laten zij hun moedertaalvaren en gebruiken de taal der beschaving. In die taal kunnen zij, zonder er doekjes om te winden, elkander eens flink de waarheid zeggen en wederzijds van gedachten wisselen.

Mijn mafoo (stalknecht) was ook al door die beschavingsmanie aangegrepen, vloekte tegen de paarden op zijn Engelsch, rookte een kort pijpje, droeg een Engelsch strooien hoedje en verscheen zelfs een morgen gekleed in een paar van mijn afgedragen „Jaegers" zonder iets meer !

Door die zoogenaamde beschaving gaat al het typische van die volkeren verloren. Zij verbasteren hunne eigen gewoonten, nemen Europeesche gebruiken aan, en of zij er gelukkiger of beter door worden, betwijfel ik zeer.

Wat mij werkelijk leed deed, was te zien dat die heerlijke Japansche eilanden langzamerhand door een ingevoerde nieuwere beschaving totaal bedorven worden. Tusschen een groepje meisjes, nog gekleed in haar schilderachtige „kimono's en obi's" ziet men de Japansche „gigerl" op zijn Europeesch opgedirkt en ook „op zijn Europeesch" te vol van zoeten wijn, of beter gezegd „bier". Want bier schijnt onder de kleine Japannertjes veel aftrek te hebben en daar

Sluiten