Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1

Het bovenstaande is niet erg interessant, tenminste ik geloof bet niet, en ik geef het alleen maar om den lezer en de lieve lezeresse te toonen, aan welk gevaar zij ontsnapt zijn. De mooie dagboeken van de dames met de vergulde letters hebben ook een langzamen en natuurlijken dood gestorven, en een week na het vertrek was er niemand meer die een dagboek bijhield. De uitgevers en het lezend publiek hebben daaraan misschien veel verloren, maar men kan niet alles in de wereld hebben.

„Het gaat zoo elke reis", zeide de kapitein tot mij. „De eerste week heeft iedereen een dagboek, dan verdwijnen zij stilletjes en men ziet ze nooit meer. Ik ben er niet rouwig om, want die dagboekschrijvende dames komen altijd naar mij om inlichtingen te vragen. Je wordt er somtijds bijna gek van."

„En wat vragen zij dan al aan u, kapitein ?

„Ja, van alles zoo wat. Wat voor weer wij de volgende week zullen hebben. Of de tocht over de baai van Biscaye stormachtig zal zijn of niet. Hoe lang ik al vaar. Wat mijn vrouw er over denkt. Hoe laat wij té Singapore zullen aankomen'. Hoeveel maal ik schipbreuk heb geleden en of ik wel ereis verdron..."

„Good morning, captain."

„Good morning, Miss Tony", antwoordde de kapitein beleefd buigende en fluisterde toen zachtjes tot mij : „daar heb je er al een, en nogal een van de ergste soort."

Maar op het gezicht leek het mij niet toe dat

A

Sluiten