Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Oh dear! oh. dear! Captain, en ik ben zoo bang voor zeeziekte. Hebt u geen middeltje daartegen ?"

„Tegen de' zeeziekte, Mies Tony, zijn de dokters gewoonlijk machteloos. Sommige personen worden per se iedere reis ziek en andere hebben er nooit last van. Toch geloof ik dat er heel vepl verbeelding bij komt en dat, als men voornit denkt dat men zeeziek - wordt, het ook werkelijk gebeurt. Een bepaald middel tegen zeeziekte is er niet, doch ik kan u wel eenige wenken geven, en misschien dat dat helpt.

„Zoodra gij de deining op onaangename wijze begint te voelen, ga dan op dek. Wandel flink op en neer, praat met uw kennissen, maar denk vooral niet aan zeeziekte. Zoo gij een vreemden smaak krijgt, neem dan iets zuurs in de mond, bijvoorbeeld een „acid drop," dat helpt heel'dikwijls. Zoo dit alles toch niet geeft en zoo gij een zekere neiging begint te gevoelen om in. de n?.bijheid van de verschansing te blijven, ga dan naar de muziekkamer, daar is het frisch en luchtig, en ga lang uit op de sofa liggen. Een van uw talrijke aanbidders (als zij ten minste niet buiten gevecht gesteld zijn) kunt gij dan naar het. salon sturen om een boek en reisdeken te halen. Vooral als gij op dek in een langen stoel gaat liggen moet gij zorgen dat gij goed toegedekt zijt, want zelfs door de koude zoudt gij meer kans hebben zeeziek te worden. Ligt gij eenmaal op uw gemak op de sofa, blijf dan een paar uurtjes stil liggen, totdat gij aan de beweging gewoon zijt geraakt.

Sluiten