Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. Mijn hutkameraad heeft gelijk. Er komt beweging in „de oude tobbe", zooals bij ons fier schip noemde.

Sjuut! gaat het langgerekt en met een angstige zekerheid rolt het schip na.ar bakboord over. Dan een oogenblik van stilte, alsof dé boot aarzelde of

Ga dan mair over de verschansing kijken...

zij heeleinaal om zal draaien of maar weer den anderen kant uitrollen, en dan sjuut! gaat het weer naar stuurboordzijde.

Wat een verduizendvoudigd. geraas, het geheele schip schijnt te leven. Alles beweegt en rolt en

Sluiten