Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gibraltar, -want tot zoover blijven wij in open zee ver uit zicbt van land".

„Nu, dat is maar goed ook," bromt een oud zeekapitein, die als passagier de reis niee maakt. „Hoe verder je bier van bet land weg blijft, boe beter, 't Tb een gemeene kust en er zijn al beel wat schepen in deze buurt vergaan !"

„Ja", zegt een ander, „je hebt gelijk, het ruime sop is altijd het beste. Ben je een paar honderd mijl van het naaste land, dan hindert het zoo erg niet of je al eenige mijlen afdrijft en uit den koers raakt; maar ben je difcht bij de kust, dan kan zoo iets den ondergang van schip met man en muis ten gevolge hebben. Er is zelfs een maatschappij die de kapiteins de uitdrukkelijkste bevelen* Jegeven heeft om een zekere lijn te volgen, die veel verder van de kust verwijderd is dan de route van d9 andere booten. Als men op zoo'n boot naar Gibraltar reist, dan ziet men op de geheele reis vaak geen enkel schip. Het is wel eentonig, maar ook veel veiliger. Is het mistig weer, dan heeft men minder kans van aanvaringen; raakt men al wat uit den koers dan hindert het toch niet."

„Men beweert altijd", zeg ik, „dat de zee zoo gevaarlijk is, maar vaneen zeemans oogpunt beschouwd is juist het land het gevaarlijkste."

„Dat is ook zoo", bromt de oude zeekapitein. „Als je in volle zee een zwaren storm krijgt, dan wordt er misschien wel een beetje schade aangericht; de verschansing b.v. gedeeltelijk weggerukt of een paar booten overboord geslagen, maar per slot van rekening

Sluiten