Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fransche mailboot „de Natal," en gaan via. Penang (de Fransche mail doet deze haven slechts zelden aan) naai- Singapore. Op Singapore nemen wij weer een Engelsche mailboot „de Rohilla" en gaan over Hongkong naar Shanghai. Te Shanghai wachten wij, totdat wij de driewekelijksche Canadeesche mail krijgen, die over Japan naar Vancouver gaat. Van Vancouver gaan wij per spoor door Canada naar Montreal en nemen van daar de „Parisian" naar Liverpool en weer terug naar Amsterdam. Dit is in korte trekken den weg, dien wij om den aardbol nemen zullen.

Het is een heerlijke dag — onze laatste dag op den Atlantisohen Oceaan, want van middag om drie uur zullen wij Gibraltar bereiken. Wij bemerken reeds dat wij in zuidelijker streken zijn, de lucht iszoeler en de zon, die alles in zijn blinkend licht doet schitteren, is de zon van Spanje — een zon, die ons aan sinaasappelen en olijven doet denken. Er waait een frissche zeebries — de twee zeilen die wij geheschen hebben, staan bol, en schuimend op de blauwe golven rijden de witte zeepaarden.

De wind staat van het land en de passagiers, die weten dat wij langs de Spaansche kusten varen, verbeelden zich zelfs den oranjebloesemgeur te ruiken.

Het is een bries naar het hart van een zeiler en een passeerend jacht, onder een wolk van zeildoek haast bedolven, vlijt hij zich tegen de golven aan — een

Sluiten