Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grootsche verdedigingswerken, alles stil en somber, maar men voelt dat het slechts een kalme rust is. Onzichtbaar staan de zware kanonnen in de uitgehouwen rotsgangen, onzichtbaar, <maar gereed om op het uittarten van den vijand hem een antwoord van staal toe te dienen.

Op de reis van Gibraltar naar Brindisi valt niet veel nieuws voor. Het leven aan boord is vrijwel hetzelfde als het in den Atlantischen Oceaan was, behalve dat, daar het warmer geworden is, wij onze zware jassen weder opgeborgen hebben.

De „Blue Mediteranean" noemen de Engelschen die zee, en waarlijk, zij heeft haar naam verdiend.

Daar ik niet geloofde dat de Middellandsche zee bepaald blauwer zou zijn dan andere zeeën, heb ik er bijzonder op gelet, maar ik moet erkennen, dat ik nog nooit een zee gezien heb zoo intens blauw als de wateren van de Middellandsche zee.

Gewoonlijk is zeewater grijs of groenblauw door weerschijn, maar deze wateren lijken bepaald blauw gekleurd. Het zal wel liggen aan de groote diepten en den rotsachtigen bodem, want hetzelfde heb ik opgemerkt in het Noorden van Schotland. Ook daar ziet men (maar alleen des winters) het water zoo bepaald „blauw", dat de natuur ons bijna onnatuurlijk schijnt;

Van de reis naar Brindisi maak ik gelegenheid, het een en ander te zeggen over „Sweepstakes."

Sluiten