Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verborgen te hebben — ik zag ze ten minste niet.

Er was eigenlijk voor ons, jongelui, niets anders te doen dan van het eene café naar het andere te gaan en hier en daar biljart te spelen met elliptische ballen en kromme queuën, op een heuvelachtig terrein met groen laken bedekt.

Maar zelfs het biljartspelen was voor mij ongelukkig. Een medepassagier daagde mij uit „to play for drinks" % en daar ik wist dat hij geen steek kon spelen, nam ik zijn uitdaging met vreugde aan. Brindisi had mij in zoo'n slecht humeur gebracht, dat ik mij op iemand wreken wilde, onverschillig op' wien. Hier was dus een heerlijke gelegenheid: het slachtoffer kep uit eigen beweging in de val.

Een groepje Italianen, die, naar het mij toescheen, den geheelen dag druk bezig zijn om niets uit te voeren, verzamelden zich om de tafel, om een ongevraagde kritiek over ons spel uit te oefenen.

Den eersten bal speel ik met wiskunstige zuiverheid, iets dat op die tafel echter geheel weggegooid is! De bal beschrijft eenige merkwaardige bochten, vermijdt zorgvuldig de andere ballen te raken en blijft dan in een kuiltje liggen. Ook op de toeschouwers is mijn mooie stoot geheel weggeworpen. Zij schudden ontevreden het hoofd als om te kennen te ^ geven, dat men niet op die manier op een Brindisi-biljart moet spelen.

Daar ik weet dat ik de partij toch gemakkelijk

*) „Om een rondje.

Sluiten