Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die eenvoudige brief-enveloppen, hoeveel gewichtigs kunnen zij uitoefenen op 's menschen leven.

Hier komt de brief gelijk de Engel des levens en brengt vrede en vreugde; daar weder is zij een Engel des doods en smart en tranen zijn haar werk.

Als ik die mailzakken aanschouw, denk ik over dit alles na.

Gelijk het blinde noodlot zijn die brieven en in verbeelding zie ik gelijk Oassadra het leed dat geleden moet worden.

Op dit oogenblik misschien schrijft daar in het verre Oosten een zoon aan zijn moeder, een man aan zijn vrouw. Zij schrijven van hun lief en van hun leed, bouwen luchtkasteelen en droomen van een vreugdevol wederzien.

En terwijl zij dit zitten te schrijven, stoomen wij steeds oostwaarts en voeren den brief mede, die hun luchtkasteelen zal verbrijzelen, hun droomen doen vervliegen, en hun eigen bef en leed zal verzwolgen worden in een stille zwarte smart.

Nog weten zij het' niet, nog is de hemel blauw voor hen. Zij kussen in gedachten geliefde lippen, voelen den warmen druk van een vriendenhand> maar die lippen zijn reeds lang koud en die hand is verstijfd.

£ij schrijven hunne brieven aan dooden. Met een zoel windje en warme zon stoomen wij zuidwaarts op weg naar Port-Said. " Daar het weder zoo buitengewoon mooi is, heeft de kapitein besloten, den binnenweg door de eilanden

Sluiten