Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sagier tot de I8te of tot de IIde klasse behoort, tenzij men er toevallig op gelet had.

Daar men op de Fransche mail een zeer goede IIIde klas heeft, gaan daar gewoonlijk de „valetsen maids."

In de IIde klasse treft men meest jongelui aan,

Deed hij er nog een paar glaasjes bjj.

officieren, zoowel Fransche als Engelsche, die op eigen kosten een reisje maken, en zeer veel Hollanders van de tabaks- en koffieplantages.

Op de Engelsche mail vindt men bijna uitsluitend Engelschen, op de Fransche vindt men van alles: Russen, Duitschers, Itabanen, Japanneezeri, Chineezen en betrekkelijk veel Hollanders. Het is dan ook een mengelmoes van alle talen, maar toch is hét op zoo'n Fransche mail uiterst gezellig. Men is er erg vrij, men danst, men lacht en tooneeluitvoeringen,

Sluiten