Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

thee is met spartelende drenkelingen bedekt. Met een lepel schep ik de laag drenkelingen er af, drink haastig de thee op, waarbij nog drie overmoedige jonge vliegjes het lot ondergaan van dien Jonas van "walvischvermaardheid, en verlaat dan ijlings het café.

Op straat heb ik er minder last van, daar honden de vliegen zich voornamelijk met de inboorlingen bézig. De mannen en vrouwen zijn daar altijd .vergezeld van een wolk vliegen, die zich verdringen om een plaatsje op hun geliefkoosd plekje, zoo dicht mogelijk bij de oogen. De inboorlingen zelf nemen er niet de minste notitie van, en ofschoon de randen van hun oogen zwart zijn van vliegen, doen zij zelfs niet de minste moeite om die parasieten te verjagen.

Voor den reiziger bestaat Port-Saïd uit winkels; cafés, tingeltangels en speelzalen.

In de winkels kan men, behalve allerlei Oosterschen rommel (made in Germany), voornamelijk cigaretten en photographieën koopen.

De cigaretten zijn nogal duur, maar heel goed,'de photographieën nogal goedkoop, maar heel sleoht.' Niet wat de uitvoering betreft, die is uitstekend, maarde onderwerpen zijn zoo, dat, al meent men met' Darwin dat de mensch van de apen afstamt, men' onwillekeurig tot de overtuiging komt, dat dit gedeelte van de Port-Saïdenaars tot stamvader het beestje' heeft, zonder welks hulp erwtensoep geen erwtensoep is.'

In de tingeltangels kan men luisteren naar de „Dames-Kapellen". Deze inrichtingen zijn altijd

Sluiten