Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij stoomen nu door de Roode Zee op weg naar Aden. Te Suez hebben wij slechts een zeer kort oponthoud gehad, er was zelfs geen gelegenheid om aan wal te gaan, maar dit speet niemand, want het middernachtelijk uur is nu juist niet de meest geschikte tijd om een vreemde plaats te bezichtigen. Op andere reizen echter heb ik Suez ook wel overdag gepasseerd, maar veel bijzonders heb ik er nooit gezien. Er is een weinig meer groen dan op de andere plaatsen langs het kanaal, maar dat is dan ook alles.

Van Suez stoomen wij recht door naar Aden, een afstand van ruim dertienhonderd mijlen. In de golf van Suez zien wij nog de kust met zijn dorre zandige bergen, maar als wij eenmaal in de Roode Zee zijn, zien wij niets dan nu en dan een rotsachtig eilandje, dat uit de wateren oprijst.

Ofschoon de stormen in de Roode Zee weinig beteekenen, is deze zee toch een van de gevaarlijkste vaarwateren, eeD waar schepenkerkhof, en er is bijna geen rots, waar niet een of meer schepen op vergaan zijn. Ik geloof zelfs dat een Roode Zee-rots, die eenig gevoel van eigenwaarde heeft, zich schamen zou als hij niet een of meer schipbreuken veroorzaakt had.

Tegenwoordig is de Roode Zee beter bekend, maar in de jaren van '70, toen het kanaal pas geopend werd, was dit niet het geval en waren de zeekaarten nog zeer onvolledig.

Als men dan van de Golf van Suez kwam, moest

Sluiten