Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

200 vademen zonk. Men had maar al te zuiver op de „Broeders" afgestuurd.

Het doet mij denken aan een Ierschen loods, die aan den kapitein van een Engelsch schip had aangeboden, hem veilig door een met blinde klippen bezaaid vaarwater te brengen.

„Maar ken je de klippen wel goed?" vroeg de kapitein hem angstig, toen hij bemerkte hoe nonchalant de loods stuurde.

„De klippen kennen, kapitein ? Ik ken ze allemaal zoo goed als mijn eigen moeders kinderen. Daar heb je d'er al een," vervolgde hij, toen het schip met vreeselijk gekraak op de rotsen liep, „dat is het „Blinde Kalf." —

Tegenwoordig heeft men de Roode Zee overal nauwkeurig gepeild en op kaart gebracht en naar ik meen, heeft men thans een betere vaargeul ten westen van de „Broeders" gevonden.

En de gevreesde „Broédèrs" zelve zijn den zeeman van een vloek een zegen geworden, want dank zij de twee vuurtorens, op die rotsen gebouwd, wijzen zij nu het schip den zekeren weg, in plaats van het, zooals vroeger, in het verderf te storten.

De Roode Zee ontleent haar naam aan een merkwaardig verschijnsel. Het gebeurt namelijk somtijds dat de golven van deze zee rood gekleurd: zijn. Deze kleurverandering heeft echter slechts nu en dan bij uitzonderingen plaats en gedurende de drie

Sluiten