Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alles inslikken; vooral echter schijnen zij verzot te zijn op leege flesschen, gebroken borden en soortgelijke lekkernijen.

Aan dames; die bij ongeluk in de Roode Zee over boord mochten vallen, wordt aangeraden, alsdan zwarte kousen aan te trekken. De haaien denken dan dat het een „zwartje" is, en op het vleesch van zwarten schijnen zij niet zoo bijzonder gesteld te zijn. Het is toch een feit dat zwarte jongens in wateren zwemmen, waar het zoo van haaien wemelt, dat een blanke maar over de verschansing behoeft te kijken, om de haaien reeds te doen watertanden; terwijl zij de inboorlingen niet aanraken.

Aan heeren die over boord vallen, wordt de raad gegeven, om de duimen in de oogen van den haai te steken. Ten eerste kunnen zij dan niet zien (de haaien, natuurlijk), en ten tweede doet het hun pijn.

Ik heb gehoord dat een haai zich op zijn zijde moet draaien, alvorens hij den drenkeling in gemakkelijk in te slikken stukken verdoelen kan, maar ofschoon dit den drenkeling een beetje voordeel geeft, heeft de haai zich sedert zijn geboorte al toegelegd, deze zwenking vlug en sierlijk uit te voeren, zoodat, zooals de kapitein zegt: „betting is ten to one on the shark." (*)

De haaien beschouwen iederen passagier, die in de Roode Zee valt, als hun rechtmatig eigendom en als de „man over boord" weer levend gered wordt, vinden de haaien het „pech."

(*) „Het wedden is tien tegen een op de haai."

Sluiten