Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waardig gezicht. Het was een groote school, bepaald wel eenige honderden, en zij zwommen in een lange rij, de een achter de ander. „Zwemmen" is het woord niet, het was eigenlijk springen, want zij waren evenveel boven als onder water.

De zeelieden, die gewoonlijk nogal bijgeloovig zijn, beschonwen deze visschen als geluk aanbrengend en het zou den passagier zeer kwalijk genomen worden, zoo hij er op schoot.

In de Roode Zee wemelt* het van ,,jelly fisher." (*) Overdag merkt men ze niet op, maar 'a avonds ziet men ze gelijk lichtende plekken op de golven. Somtijds zijn ze zóó talrijk, dat de zee door hun phosphoresceeren geheel verlicht wordt.

Ik geloof dat men ze vooral in het zog zoo goed kan zien, omdat zij uit hun tropischen zeeslaap door de omwentelende schroef hardhandig gewekt "worden en dan in hun schrik meer licht afgeven. Dit is met vuurvliegen ook het geval.

Van vuurvliegen gesproken, dat herinnert mij aan ■een' geval dat te Singapore gebeurd is.

Ben Engelsch oorlogsschip lag daar aan de kade en de Singapoorsche muggen, die anders niet van ■de zeelucht houden, namen de gelegenheid te baat om het schip met een bezoek te vereeren.

De matrozen waren niet op dit bezoek gesteld (t) ■en ofschoon er in den strijd die volgde, aan beide zijden

(*) Zee-kwallen.

(t) Ofschoon wij in Holland er langzamerhand aan gewend zijn om iederen zomer door de muggen geheten te worden, moet men niet uit iet oog verliezen, dat men in Engeland geen muggen heeft.

Sluiten