Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bloed vloeide, behielden de muggen door hun getalsterkte de overhand.

„Weet je wat, jongens," zegt een van de janmaats, „ik heb een goed idee, wij zullen het licht uitdoen dan kunnen die beesten ons niet zien."

Zoo gezegd, zoo gedaan, maar pas was het licht uit of door de open patrijspoort vliegt een vuurvlieg naar binnen.

,/t Helpt ons niets," roept de matroos wanhopig uit, „nu hebben die lammelingen waarachtig een lantaren meegebracht."

De Roode Zee staat bekend als een van de heetste plaatsen, en dit komt voornamelijk omdat het een binnenlandsche zee is, ingesloten door zandige woestijnen.

Nu is de Roode Zee niet altijd even heet, dat hangt van omstandigheden af. Ik ben er door geweest, dat de hitte bijna on-aj^houdbaar was, en ik ben er ook door geweest dat het er niet warmer was dan op den Indischen Oceaan.

De Indische Oceaan is nu wel ook geen Noordpoolzee, maar zoo heet als het soms in de Roode i Zee kan zijn, is het ej toch niet. Die hitte doet aan onderaardsche gewesten denken. Er wordt zelfs gezegd dat toen een Pbrt-Saïdenaar in de Roode Zee verdronk en de duivel hem een speciaal goed verwarmd hoekje in zijn-domeinen aanwees, hij uitriep: „Hè, dat lucht op, hef is hier nog frisscher dan daar bovejf-pr

18

Sluiten