Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich ontvallen, dat zij de opdracht hadden gekregen om naar Perim te^ stevenen, de Fransche vlag ■op de rots te planten en het voor Frankrijk in bezit te nemen.

Den volgenden morgen vroeg namen de Franschen afscheid van hun nieuwe vrienden, die hen het beste succes op hun geheime expeditie toewensohten, en het oorlogsschip stevende naar Perim.

Maar toen zij de rots in het gezicht kregen, keken zij elkander stom van verbazing aan. Op de rots, dat zag men duidelijk door de verrekijkers, wapperde een vlag.

Hun verbazing werd echter woede, toen zij, naderbij gekomen, bemerkten dat het een Engelsche vlag was en zij heel beleefd werden ontvangen door een van de officieren, die den vorigen avond met hen gedronken, doch zich reeds vroeg teruggetrokken had.

Het doet eenigszins denken aan een verhaaltje van Jules Verne, en ik vertel het slechts zooals het mij verteld werd. Voor de waarheid kan ik echter niet in staan, want het zijn bijna altijd de geschiedkundigen, die ons geschiedenissen vertellen die nooit geschied ■ zijn.

Aden is een versterkte rots, zoo iets ais Gibraltar, maar hooger. Aan den zeekant heeft men een kleine nederzetting met telegraafkantoor, hotel, winkels etc, maar de eigenlijke stad Aden hgt zoowat 5 mijlen landwaarts.

Aden is bekend door zijn reusachtige reservoirs,

Sluiten