Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die jongens zijn dan ook net als visBchen en evenveel op hun gemak in het water als op het land. Het is een merkwaardig feit dat hun voeten een bijzonderen vorm hebben aangenomen. De teenen' zijn namelijk veel meer uitgespreid dan bij ons het geval is, en tusschen de teenen heeft zich reeds het begin van een zwemvlies gevormd — zoo iets als bij de kikkers.

Van hun onverschrokken zwemkunst zagen wij nog een proefje.

Miss Tony wou struisveeren hebben en ik hielp haar bij den inkoop. Ik zocht de grootste exemplaren uit. Later bleken zij allemaal in elkander gezette stukken te zijn, maar dat doet hier niets ter zake. De koopman gaf zijn prijs op, ik bood hem de helft en de koopman sloeg direct toe, wat mij erg tegenviel en wat mij nogal verdacht, als „chargé d'affaires" voor mijn schoone, voorkwam. Maar de koop was gesloten en Miss Tony haalde haar beursje voor den dag om te betalen.

Een jongentje, die de transactie met de grootste belangstelling gevolgd had, schoot echter eensklaps toe, rukte haar de portemonnaie uit de handen, was m een wip op de verschansing en sprong het volgende oogenblik van die nogal aanzienlijke hoogte in zee „The nasty little wretch!" (t) riep Miss Tony uit. „Oh, Mr. Smith, do catch him."

Ik snelde natuurlijk vol vuur naar de verschansing,

(t) „We kleine leelijkerd!". „Toe, Mr. Smith, vangt u hem asjeblieft.

Sluiten