Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten bewijze dat er geen gezichtsbedrog in het spel is.

En de verklaring van dit wonder?

Ja, eigenlijk moest ik er geen verklaring van geven, want de verklaring van een wonder is als een stortregen op sommige dames — al het moois gaat er af. Maar hier is dat toch niet het geval, want juist als men het kunstje ziet, terwijl men weet of denkt te weten hoe het geschiedt, komt het ons nog onbegrijpelijker voor.

De snelheid van de hand bedriegt het oog. Iederen keer laat de toovenaar u een ander boompje zien, maar hoe hij dat doet^is onbegrijpelijk. Ik heb het kunstje herhaalde malen gezien en had ook later de verklaring ervan geboord, maar hoe scherp ik ook toekeek, van de verandering van het boompje kon ik niets bemerken.

Het merkwaardigste is echter wel, dat de Indiër zijn boom laat groeien en er vruchten aan laat komen, als deze niet in het seizoen zijn en men ze ook nergens krijgen kan.

Men heeft ook wel eens beweerd dat het slechts een géval van „suggestie" was, dat de Indiër zijn toeschouwers hypnotiseerde en hun dan liet zien wat hij wilde.

Nu is het een feit dat het „hypnotisme" of, zooals het vroeger genoemd werd, het „mesmerisme" (*), al

(*) Mesnier, een doctor te Weenen, maakte in 1775 het hypnotisme (vroeger mesmerisme genoemd) door zijn rondbrief aan verschillende academiën meer algemeen bekend. Hij dacht echter dat het een soort magnetisme was, die van den hypnotiseur uitging, terwijl in werkelijkheid het hypnotiseeren geheel op „suggestie" berust.

Sluiten