Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sKall break your head with my bat, nom de dieu !•(§) Iedere Engelsche nederzetting heeft zijn cricketteam en vooral in de Oost wordt dit spel bijna een hartstocht. Tusschen de teams van Colombo en van de Straits bestaat een groote jaloezie en men zou denken dat het heil van de kolonie afhing van hun cricket-teams.

Het is dan ook een historisch feit, dat een heel sterke cricketer van de Colombo-team een goede betrekking in de Straits aangeboden werd, alleen met het doel, de Straits Cricket-team de overwinning te verzekeren.

Het is een hee'e drukte geweest en voor ons, die door dat gemakkelijke zeeleven eenigszins lui geworden waren, was het hard werken.

Het afscheid nemen van onze reisvrienden, het betalen van de „winebill", het uitdeelen van de fooien, het verhuizen van de bagage van de „Paramatta" naar onze nieuwe drijvende woning, de „Rohilla", dat alles geeft veel bezigheid.

Over fooien gesproken, daar wil ik eenige opmerkkingen over maken — niet dat het zoo'n bijzonder interessant onderwerp is om over te schrijven, maar wijl ik meen dat het misschien zijn nut kan hebben, ingeval de een of andere van mijn lezers die streken voor het eerst bezoekt.

De fooien aan boord worden geregeld door onge-

(§) Wat, jou schurk ! jg wib mg met dien bal doodgooien, maar dan sla ik jou de hersens met mijn „bat" in — nom de dieu!

Sluiten