Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heldere stem eene oude ballade van riddermoed en maagdentrouw. Het water bruist monotoon langs, het schip, haar zang begeleidend, en wij worden sentimenteel gestemd en wenschen ons terug in dien goeden ouden tijd, toen het leven nog romantisch was, toen er geen politieagenten waren, en er géén verbod op het dragen van gevaarlijke wapenen bestond.

En dan weder klinkt forsch en krachtig een zware mannenstem, het eindeloos gedonder van de machine en schroef overstemmend. En hij roemt de heldendaden op zee volbracht, hoe een kleine adelborst de geheele vijandelijke vloot in den grond boorde en weigerde het brandende fregat te verlaten, tot dat het dek te heet voor hem werd, en nog vele andere dingen deed, die adelborsten gewoonlijk doen. Op onze lange stoelen uitgestrekt, tintelt het bloed door onze aderen bij het hooren van deze patriottische liederen cn als het koor komt dan klinkt, het geestdriftig en vol vuur uit aller borst:

With a long long pull a streng strong pull. . Cheerily my lads Yo — ho ! And wijl drink to night- to the midship mite, Cheerily my lads Yoooooo — ho!

Het weder is zoo mooi, de zee zoo kalm dat de meeste heeren besloten hebben, 's nachts op dek te slapen. De cabin-steward brengt tegen halftwaalf onze bedden naar boven en legt ze op een rijtje op het dek.

Van onae verandering van nachtlogies hebben wij de dames kennis gegeven en als stilzwijgende conditie is wederzijds aangenomen dat de dames na

Sluiten