Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zetting, dat het mij steeds deed denken aan de „doode steden van de Zuiderzee".

Malakka is van geschiedkundig belang en misschien wel de eerste plaats in het verre Oosten, waar de Europeanen vasten voet kregen.

Het was in het begin van de 16e eeuw dat de Portugeezen het veroverden en het bleef een goede 130 jaar in hun bezit. Doch veel pleizier hadden de Portugeezen er niet van, want de Hollanders beten hen niet met rust, en na vele vruchtelooze pogingen werd eindelijk het fort met behulp van de Atchmeezen door de Hollanders veroverd.

De Hollanders blevèn er ook ruim eene eeuw totdat het in handen van de Engelschen viel en toen is het als een kaatsbal nog een paar keerenvan Hollanders naar Engelschen gegaan, totdat het eindelijk voor goed als Britsohe nederzetting aangenomen werd en in ruil daarvoor de Britten aan de Hollanders de vrije hand op Sumatra lieten

Doch Malakka heeft nu feitelijk geen waarde meer want toen Raffles Singapore vestigde, werd Malakka slechts een tusschenstation en is nn niet veel beter dan een van onze „doode" steden.

Toch is Malakka een bezoek wel waard en vooral Hollanders moesten niet verzuimen het te bezoeken want voor hen is het bijzonder merkwaardig. Zoodra men door de stille verlaten straten wandelt vergeet men dat men duizenden mijlen van huis is en m gedachten wandelt men weder dooreen oud-Holfandsch stadje.

24

Sluiten