Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij gaf geen antwoord maar ging hoofdschuddend naar zijn hut.

„Hij gaat weer een kaars aansteken!" fluisterde Barbatrimis. Sedert wij van Mykonos weg gingen was er geen eind gekomen aan de boetedoeningen en de kaarsen.

Maar 't was dan nu ook niet 't eerste onheilsteeken dat kapitein Kremydas trof. Nog voor hij van huis ging waren alle teekenen verkeerd. Hij trachtte een kapitein voor zijn schoener te huren (om zelf bij zijn vrouw te kunnen blijven) maar vond er geen. Toen hij daarna zag dat 't weer gunstig werd en besloot uit te zeilen, was 't Dinsdag en stelde hij 't dus uit. Woensdag gaat hij uit huis om naar zee te gaan en 't eerste dat hij ontmoette was een geit. Wat te doen? Hij keert terug. Ten slotte slaagde hij er in Donderdag zijn schip te bereiken, nadat hij eerst zijn familie vooruit het gaan om de straten te onderzoeken en de vrouwen voorop gingen omelkeonheilspellendeontmoeting verre te houden. En nu weer de uil die geen plan had om van 't schip weg te gaan. Hij kwam weer terug en ging op de mars zitten. Hij zat naar den kapitein toegekeerd en hield zijn groote oogen strak op hem gevestigd. Zoodra ik hem zag probeerde 'k met gebaren hem te verjagen. Maar wat ik ook deed, de Verzoeker week niet. Hij zag een oogenblik mijn gebaren aan, keerde toen onverschillig z'nkop om enkeekmeverachtelijk aan alsof hij wou zeggen: „Voor den drommel, hoepel op!" Eindelijk zag de kapitein hem ook weer: ..Wea van mij satan!" zei hij en sloeg een kruis.

Sluiten