Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij kan liefhebben en liefkoozen op z'n Grieksch."

„En hoe heet hij?" vroeg Angélica, met haar voetje stampend.

„Dat kan 'k niet zeggen, 'k durf niet." En Myzithras hield op.

„En is hij lang, knap, een flinke jongen, die aardig kan praten?" vraagt Angélica lachend.

„Dat kan 'k u heusch niet zeggen. Mijn verstand gaat uit net als die lantaren." Hij zet de lantaren op een bank en kijkt peinzend naar den grond.

„Wat heb je? Wat scheelt er aan, arme jongen?"

Toen draait Myzithras zich om, kijkt haar goed aan en zegt :

Niets is er dat ons ziek maakt, niets dat ons sterven doet,

Dan liefde die verborgen is en zoo steeds zwijgen moet.

De schooljuffrouw begreep er natuurlijk wel iets van, maar, hetzij ze wilde plagen tot tijdverdrijf, hetzij ze nog meer wilde hooren, ze deed nog alsof ze niets wist.

„Je hebt liefde in je hart, naar 'k zie," zegt ze tegen hem. „En wie is dat arme meisje dat niet weet wat een verdriet je hebt?"

En toen werpt Myzithras haar een vlammenden blik toe en fluistert:

Angelicóéla suikerzoet, Honing-angelicóéla, Angelicóéla koele bron waaruit de Eng'len

drinken.

Angélica kon nu toch niet langer doen alsof ze

Sluiten