Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te eten, met groote happen, met roode wangen en witte tanden, een en al gezondheid en kracht.

Maar plotseling kwamen uit de diepten van den hemel donkerbruine wolkjes opzetten, steeds meer. Na korten tijd was de zon achter de wolken verdwenen, donkere, zwarte schaduwen breidden zich over de velden uit. Donder en bliksem lieten zich hooren. In den tijd van een half uur was alles, de mooie velden, de moeiten en zorgen van de boeren, hun met groote inspanning verkregen rozijnen, alles en alles onder den stortvloed van den hemel bedolven. Een dichte hagelbui kwam plotseling opzetten met groote steenen, geeselde hun vee, sloeg de olijven en de boomen neer, sleurde de rozijnen van de druivenvloeren in de greppels, naar beneden in de rivier, verder naar de troebele, woestbruisende zee. Een dichte nevel, een donkere chaos bedekte aarde en hemel. Het ongeluk strekte z'n zware hand uit en verbrijzelde en verpletterde moeiten en inspanning en droomen en verwachtingen. Droefheid drukte zwaar op de druivenpersgebouwtjes, de huizenenhutten van deboeren.

Een uur hield de orkaan, de overstrooming aan. Toen brak de lucht steeds meer, 't klaarde op, de wolken scheurden, vereenigden zich met elkaar, trokken op en waren in korten tijd verdwenen aan den horizon. De zon straalde weer helder en frisch over de velden, groote druppels water trilden aan den rand van de afgerukte blaren der boomen en wijnstokken, de hemel breidde z'n gewelfde omarming steeds blauwer uit; de vogels, drijfnat van . den regen, fladderden rond om zich in de zon te

Sluiten