Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

land der wereld is. Frankrijk met zijn gematigd klimaat, zijn koele zomers en zachte winters, zijn rijke velden en donkere wouden, zijn breede rivieren en vooral met zijn kunstschatten die hun weerga niet hebben gevonden sinds de roemrijke eeuwen der Atheners. Toen zwegen zij.

De zon scheen zich te baden in de zee en een breede purperen lichtstreep lag over het water, van den horizon tot aan de plek, waar de boot het water raakte.

De wind was gaan liggen en het slap neerhangende zeil was rood getint. Een oneindige rust scheen over heel de wereld te liggen, terwijl de zee, als een zachte bruid, blozend wachtte op haar bruidegom, die langzaam tot haar neerdaalde.

De schemering duurde slechts kort en ontelbare, bleeke sterren verschenen reeds aan het uitspansel. Vader Lastique nam de riemen op en met zachte schokken gleed de boot nu verder.

Jeanne en de vicomte, die weer naast elkander zaten, keken vol bewondering naar het phosphoriseerend lichten van het water, naar de beweeglijke lichtstrepen, die de boot achter zich liet. Zij dachten aan niets meer in hun gevoel van ongekend geluk en als bij toeval raakten de vingers van den jongen man Jeanne s hand, die op de bank lag. Zij bewoog zich niet, verlegen, maar toch gelukkig, bij die zachte aanraking.

Toen zij dien avond in haar eigen kamer was, voelde zij zich zonderling ontroerd, zoodat zij slechts met moeite haar tranen kon bedwingen. Zij keek naar haar klok, waarvan de vergulde slinger tikte als het hart van een vriend, die altijd bij haar zou zijn; die getuige zou wezen van haar vreugde en haar verdriet. En zij liet den kleinen gouden slinger stilstaan om er een kus op te drukken.

Zij moest iets kussen — 't kwam er niet op aan, wat! Zij herinnerde zich, in een harer laden een oude pop te hebben bewaard en toen ze die te voorschijn haalde, keek ze naar het speelgoed uit lang vervlogen jaren met een ge-

Sluiten