Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze in zulk onbedaarlijk lachen uit, dat de tranen haar over de wangen rolden. Daar kwam hij aanrijden, de jeugdige echtgenoot, maar nu leek hij een ridder van de droevige figuur met zijn doodsbleek, door angst verwrongen gezicht. Krampachtig klemde hij zich vast aan de manen van het paard en zelfs zijn uiterlijk van beau cavalier kon hem nu niet redden; integendeel, het maakte zijn onhandigheid en zenuwachtige angst nog belachelijker.

Jeanne's medelijden had echter reeds de overhand gekregen; zij bield haar paard in en stapvoets reden zij samen verder.

De weg liep nu tusschen twee rijen struikgewas door. Hier groeiden wegedoorns, jeneverstruiken en laurierböomen, waartusschen slingerplanten als een netwerk zich hadden vastgegrepen. Reusachtige varens en heideplanten, gouden regen, rosmarijn en braamstruiken bedekten den bodem met -een bont, ondoordringbaar kleed.

Zij hadden honger gekregen. De gids geleidde hen naar een van die verrukkelijke plekjes, waar, uit een kleine opening in de rots,, een heldere, ijskoude waterstraal te voorschijn komt en waar men den verkwikkenden dronk opvangt in een kastanjeblad, dat uitstekend als drinkbeker dienst doet.

Jeanne voelde zich zoo blij en gelukkig, dat het haar moeite kostte, niet luidkeels uit te jubelen.

Eindelijk verlieten zij hun rustplaats en daalden af naar de golf van Sagone. Tegen den avond bereikten zij Cargêse, een Grieksch dorp, dat daar is gesticht door een kolonie vluchtelingen, die uit hun vaderland werden verdreven. Rondom een fontein stond een groep slanke, jonge meisjes, -sierlijk gebouwd, wier mooi gevormde handen en fijne leest opvallend gracieus en bekoorlijk waren. Julien's vriendelijk „bonsoir" beantwoordden zij met zangerige stem in de welluidende taal van het verlaten vaderland.

In Piana moesten zij als in overoude tijden de gastvrijheid inroepen. Jeanne beefde van vreugde, toen zij stonden te wachten, tot de poort voor hen geopend zou worden. O, wat een heerlijke reis was het, en hoe interessant was dit

Sluiten