Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar ik zal alles voor u regelen, dat beloof ik u."

Zij wond zich op, toen zij sprak over de hypotheek, de onbetaalde rente en de Schulden, en een zachte glimlach speelde om Jeannes mond. Maar nu werd Rosalie boos en riep uit:

— U moet er niet om lachen, madame, want zonder geld kan je niets gedaan krijgen in de wereld 1"

Jeanne drukte de hand der boerenvrouw; toen fluisterde zij langzaam, als in een droom:

— Ik ben niet gelukkig geweest; alles is mij tegengeloopen. Het noodlot heeft zich aan mij vastgeklampt."

Rosalie keek haar met vasten blik aan.

— Dat moet u niet zeggen, madame. Uw huwelijk is niet gelukkig geweest, vla tout. Maar men moet ook niet trouwen zonder elkaar door en door te kennen."

En zij zaten nog over hun eigen 'leven te praten, toen de dag reeds begon aan te breken.

xn.

Eer acht dagen verstreken waren, had Rosalie het bewind op zich genomen over het kasteel en zijn bewoners, en Jeanne gehoorzaamde willoos en lijdzaam. Aan den arm der dienstbode wandelde zij langzaam en voorzichtig door de lanen van het park, zooals vroeger petite mère dat had gedaan, en zij liet zich behandelen als een ziek kind.

Meestal spraken de beide vrouwen over vroeger tijden, Jeanne met tranen'in de stem, Rosalie op den rustigen toon der boerenbevolking. De trouwe dienstbode kwam telkens terug op den finantieelen toestand en zij drong er op aan, dat Jeanne haar inzage van alles zou geven, wat deze nog steeds had geweigerd, uit schaamte Over het gedrag van haar zoon Toen Jeanne er eindelijk toe was overgegaan, reisde Rosalie een week lang eiken dag naar Fécamp, waar zij zich door een notaris, dien' zij kende, alles haarfijn liet uitleggen. En op een avond, toen zij haar meesteres naar bed had ge-

Sluiten