Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

up dén zolder, waar zij toevallig iets te zoeken had, vond Zij in een kist een hoop oude kalenders, die, volgens landelijk gebruik, zorgvuldig van jaar tot jaar waren opgeborgen. Het was haar, alsof de jaren zelf weer voor haar opdoemden, en in zeldzame ontroering bleef zij lang maar de vergeelde cartons kijken. Zij nam alles mee naar beneden en in haar salon sorteerde zij haar vondst. Het oudste nummer was van het jaar, waarin zij naar les Peuples was gekomen. Een idéé fixe nestelde zich nu in haar brein; zij wilde alles terug vinden, van dag tot dag, alles, wat zij in die lange reeks van jaren had beleefd. En zij begon al die oude, beduimelde stukjes papier één voor één langs de wanden vast te spelden, zich telkens opnieuw afvragende: *• Wat is er in die maand gebeurd?" Soms gelukte het haar inderdaad, den schakel terug te vinden van een reeks gebeurtenissen, die verband hadden gehouden met het een of andere belangrijke tijdstip in haar leven, en met bovenmenschelijke inspanning en onbuigzame wilskracht vond zij de beide eerste jaren, die zij op les Peuples had doorgebracht, in hun geheel terug; van de jaren, die daarop volgden, schenen de gebeurtenissen door elkaar te vloeien. Maar de kalenderblaadjes bleven als een beeldenreeks uit het verleden de muren der kamers bedekken, en eiken dag opnieuw' verdiepte zij zich in de herinneringen, die ze opwekten.

Toen de zomer in het land was en alles zich baadde in den gouden zonneschijn, werd zij onrustig en nerveuzer dan ooit.

De boomen in hun weligen bladertooi, de zachtrose bloesems in den appelhof, de madeliefjes en boterbloemen in de grasvelden en de zonnestralen, die zich in het water weerspiegelden, wekten opnieuw de herinnering op aan haar leven, dat Zij tusschen velden en bosschen had doorgebracht. Hoe had zij in haar zonnige jeugd genoten van de zich steeds weer hernieuwende natuur. Ook nu koesterde de zon met warmen gloed de aarde, maar toch kwam het haar voor, alsof alles anders, minder mooi was dan toen. De hemel was niet zoo blauw, het gras minder groen dan in haar kinderjaren. De

Sluiten