Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor de weinige uitstekende kopstukken de groote massa der menschen voorbij, om naast Taylors verdienste voor 's werelds welvaart ook zijn verwoesting van tallooze arbeiderslevens in de annalen der menschheid op te teekenen. Maar om haar een klein beetje voort te helpen in de richting van den goeden weg, moge dit boekje toch wellicht een stootje geven.

Daar het niet mijn doel is: Taylor te weerleggen door de aaneenrijging van citaten uit gezaghebbende autoriteiten bijeenverzameld, maar ik liever tegelijk positieven arbeid verricht door de algemeen erkende maar overal verspreid liggende resultaten in een min of meer eigen synthese bijeen te zetten, geef ik hier eerst mijn voornaamste algemeene bronnen bij elkander. Eenige meer speciale studiën vermeld ik dan nog later bij de verschillende onderdeden.

A. Mosso: La f atica, Torino 1892 (ook in Duitsche en Fransche vertaling, het eerste experimenteel wetenschappelijk onderzoek der vermoeienis).

E. Meumann: Vorlesungen zur Einführung in die experimentelle Padagogik und ihre psychologischen Grundlagen, Bnd. III Leipzig-Berlin 1914, blz. 1—350.

Veel minder degelijk is: M. Lobsien: Die experimentelle Ermüdungsforschung, Langensalza 1914. Toch zijn de twee beste nieuwe algemeene overzichten van de geestelijke en lichamelijke vermoeidheid, maar met eenzijdige toepassing natuurlijk op de paedagogie. Verdere studiën zijn:

Sluiten