Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeiend dan de motorische, kan er, óók om deze reden, van een louter automatischen fabrieksarbeid nergens of nooit sprake zijn.

En dat deze sensorische overprikkeling weer evengoed als de motorische noodlottige gevolgen na zich sleept, merken de mijnwerkers aan hun nachtblindheid, de draadspinsters aan haar bijziend- • heid, de zilversmeden en horlogemakers aan hun „sterretjes voor de oogen" vaak met heftige vingerkrampen gepaard; dat móeten de op den duur allemaal hardhoorige ketel- en kopersmeden en alle arbeiders, die voortdurend in een helsch lawaai werken, even treurig ondervinden, als de textiel- en metaalarbeiders op de hoogere fabrieksverdiepingen, die tengevolge der voortdurende sidderingen en schuddingen gewoonlijk veel eerder vermoeid zijn, dan hun gezellen, die werken op den vasten grond.

Sluiten