Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die Taylor en de zijnen zoo economisch vinden. Het is toch reeds lang bewezen: dat alleen ongedwongen vrije lichaamshouding, die voor iedereen weer min of meer anders is, in verband met zijn bouw en rompstand, een gezonden en overvloedigen arbeid waarborgt. De voortdurend gebukte en liggende houding der mijnwerkers en slijpers is wel« licht de meest vermoeiende van alle. Maar ook het tijdelijk werk van stoomketel-schoonmaken en het „Kopse"-inpakken der textiel-arbeiders, waarbij de arbeider in gebukten stand het hoofd tot diep in de kist moet steken, doet weldra z'n treurige uitwerking gevoelen. Met het oog daarop zijn dan ook voor de agaatslijperijen b.v. reeds aparte slijpersstoelen en voor de sigarenfabrieken speciale sigarenmakersstoelen in gebruik gekomen, die den arbeider een minder gedwongen houding verzekeren.

De algemeenste vorm van statische vermoeienis is echter het staan.

Onze beenen zijn nu eenmaal niet als pilaren gebouwd, en hoewel de arbeiders — juist omdat ze zich dan vrij er en ongedwongen er kunnen bewegen—veelal de staande houding boven de zittende verkiezen; is het toch een feit, dat overal waar ongedwongen zittende arbeid mogelijk is, deze veel minder vermoeit.

Allerlei textielarbeiders en postkantoor-beambten, vooral jongere: klagen dan ook voortdurend over pijn in de kuiten en dijen, vooral weer, omdat ze voortdurend scheef of half voorovergebogen staan, wat

Sluiten