Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de schrijfkramp de meest bekende is. Maar ook de pianisten- en violistenkramp, de naaikramp, de telegraphistenkramp, de horlogemakerskramp, de smidskramp, de sigarenmakerskramp en de danskramp, zijn bij de specialiteiten in beroepsziekten niet onbekend, 't Zijn alle de droeve gevolgen van overspanning door uitentreure herhaalde met groote snelheid enzenu wachtige haast uitgevoerde meest altijd dezelfde lichaamsbewegingen. „Habituellement, tous les cas publiés, en réfèrent a des surmenés, a des cerveaux fatigués, épuisés par un automatisme trop forcé. (N. Vaschide: Essai sur la psychologie de la main. Paris 1909 blz. 333 en 320) Maar daar wist Taylor al weer niéts van. Daar bekreunt hij zich ten minste niet om. Als de industrie overal naar Taylors denkbeelden wordt ingericht, vinden wij dus binnenkort in de medische handboeken zonder twijfel: een staalkaart van krampen, volkomen overeenstemmend met de volledige statistiek der industrieele beroepen.

Na al deze onderscheidingen van vermoeidheidsfactoren, moeten wij nu eens nagaan, hoe bij den menschelijken arbeid, de verschillende stadiën of phasen van vermoeidheid op elkander volgen.

Sluiten