Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VASTE VOLGORDE DER VERMOEIDHEIDS - PHASEN.

Na een vrij korten tijd van regelmatig werken, voor eiken arbeid van eiken "arbeider verschillend, beginnen plotseling de kwaliteit en de kwantiteit of de nauwkeurigheid en de snelheid van het werk beide een beetje te dalen. Dit is het eerste stadium en gaat gewoonlijk met een duidelijk vermoeienisgevoel gepaard.

Daarop volgt het tweede stadium, dat eigenlijk geen stadium van vermoeidheid, maar juist de beste periode van onze werkzaamheid is: de snelheid en de nauwkeurigheid hebben zich hersteld, en zijn zelfs nog iets beter geworden dan in het begin. Dit tweede stadium duurt gewoonlijk drie, viermaal zoolang als het eerste. Het onderzoek van Pieraccini vooral heeft toch bewezen, dat voor alle normaal handwerk: in het tweede en derde arbeidsuur van den dag een toppunt van kwaliteit en kwantiteit bereikt wordt, dat geen der volgende uren meer haalt.

Daarna begint op den duur de snelheid nog toe te nemen, maar de nauwkeurigheid en evenredigheid iets af te nemen. Dat is het derde stadium van vermoeidheid.

Daarop volgt na korter of langer tijd: het vierde stadium, waarin met de nauwkeurigheid, nu ook de

Sluiten