Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Antikenotoxine) weten af te zonderen. En bij inspuiting hiervan (volkomen gelijkend op de passieve immuniseering (van diphterie-serum b.v.) vertoonden zich de zelfde onvermoeidheidsverschijnselen. En Weichardt besluit hier dan ook uit: dat alle zoogenaamde training of corporeele harding tegen vermoeienis, op een systematische aankweeking van de Antikenotoxine-productie berust, i)

Iets dergelijks schijnt nu bij eiken gewonen arbeid te gebeuren- De eerst geproduceerde vermoeidheidsgiften worden door het bloed over geheel ons lichaam verspreid en wekken het vermoeienisgevoel, maar nu wordt in al onze ledenmaten tegengif gebrouwen, waardoor een tijdlang, alle uit de arbeidende spieren voortdurende toevloeiende giften aanstonds onschadelijk worden gemaakt; en dat is het tweede stadium, de beste periode van ons werk.

Gaandeweg begint evenwel de immuniseering te versagen, langzaam maar zeker krijgt het gif

i) W. Weichardt: Uber Ermüdungstoxine und Antitoxine. Münchener medizinische Wochenschrift, Bnd. 51, 1904. W. Weichardt : Ueber Ermüdungsstoffe, Stuttgart 1910. M. Lobsien: Ueber den Einfluss des Antikenotoxins auf die Hauptkomponenten der Arbeitskurve, Langensalza 1913. F. Lorentz : Ueber moderne Ermüdungsforschung und deren Anwendung in der Schulhygiene, Lerpzig 1911. F. Hacker: Die psychologische Untersuchung des Antikenotoxins. Fortschritte der Psychologie, Bnd. a. Heft 6, I913. Deze laatste bestrijdt op grond van zijn persoonlijk onderzoek de feiten door de drie vorige onderzoekers in volle overeenstemming gevonden; dit zal wel aan een nog onbekenden nieuwen factor te wijten zijn.

3

Sluiten