Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

land vooral 's middags i). In het laatste uur gebeuren er weer minder ongelukken, omdat, zooals Münsterberg2) enBogardus3) voor Amerika opmerken „bij toenemende vermoeienis het tempo van den arbeid veel langzamer wordt, en deze verlangzaming van het bedrijf het gevaar voor ongelukken vermindert." Uit deze feiten blijkt dus, dat althans vele arbeiders tegen de schafttijden 's middags en 's avonds veelal reeds in het vijfde stadium geraken. Eeri gezonde en wetenschappelijke arbeidsregeling moet de gangbare arbeidshoeveelheid tijdens de morgenuren dus eer willen verminderen dan vermeerderen, of althans door het invoeren van een geschikte pauze, het intreden van het vierde en vijfde stadium, ook. bij de zwakkere arbeiders, zien te voorkomen.

Het vijfde en zesde stadium, waarin de ongebreidelde giftproductie en de snelle afbraak der cellensubstantie hoogtij vieren, mogen bij den normalen arbeider nimmer intreden. En ook het vierde stadium mag veiliglijk nooit in den vóór- of namiddag, maar alleen 's avonds worden bereikt.

Hoe stelt Taylor zich nu weer tegenover deze alleszins gematigde hygiënische eischen ?

Laten wij weer beginnen met „onwetendheid" te

i) Dr. Roth, Berliner Kongress 1. c. blz. 618-619. a) Münsterberg: Grundzüge der Psychotechnik, Leipzig 19141 blz. 394.

3) E. Bogardus: The relation of fatigue to industrial accidents' American Journal of Sociology 191a. Vol. 17.

Sluiten