Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VERSCHILLENDE VERMOEIDHEIDS-TYPEN.

Ten slotte zijn nu ook op het stuk van vermoeidheid — wij stipten het bij de bespreking der ongevallen reeds aan — niet alle menschen hetzelfde. Er zijn ook hierin toch: niet alleen individueele verschillen, maar de • individuen sluiten zich, juist in de kurven hunner vermoeidheid, weer tot duidelijk onderscheidbare klassen: de zoogenaamde arbeidsof vermoeidheidstypen aaneen, i).

Om de volgende kurven goed te begrijpen moet men ze telkens met de hierboven gegeven doorsneekurve vergelijken.

Ten eerste zijn er' dan volgens het onderzoek van Krapelin, Burgerstein, Offner en Höpfner een heele klas menschen, die sterk afhankelijk zijn van aanpassing en inoefening, en die dus altijd een zekeren tijd noodig hebben, om op hun maximum te komen.

i) Behalve de hierboven blz. 6—8 opgegeven auteurs, zie men hiervoor nog:

L. Burgerstein: Die Arbeitskurve einerSchulstunde,Zeitschrift für Schulgesundheitspflege Bnd. IV 1891.

L. Höpfner: Ueber die geistige Ermüdung von Schulkindern, Zeitschrift für Psychologie der Sinnesorgane. Bnd. VI, 1893.

F. Kemsies: Arbeitstypen bei Schülern. Zeitschrift für padagogische Psychologie Bnd. III, 1901.

B. Blazek: Ermüdungsmessungen mit dem Federasthesiometer. Ibidem Bnd. I, 1899.

Sluiten