Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zien, dat hij overigens voor de individualiteit zijner arbeiders volstrekt niet blind is geweest. Integendeel, voortdurend komt hij er op terug, dat het arbeiden in ploegen verkeerd is, dat men iedere man en vrouw individueel behandelen moet, de persoonlijke eer- en winzucht moet prikkelen, en hen los moet maken uit het nivelleerend verband van huns gelijken. We zien het verschil weer aanstonds: als hem uit de individualiteit van den arbeider meer rendement te halen lijkt, is Taylor er aanstonds bij,omervanteprofiteeren; maar als erom de individualiteit wat zou moeten gematigd of verminderd worden, wordt de individualiteit letterlijk en figuurlijk de deur gewezen. Maar laten wij op Taylors bedoelingen nu maar niet nader meer ingaan; zijn bedoelingen mogen zoo edel of onedel geweest zijn, als men wil: dit staat vast: in de zielkundige leiding van den fabrieksarbeider was Taylor, wegens zijn onwetendheid, eenvoudig ontoerekenbaar; wat hij deed, deed hij als een onbesuisd en koppig kind.

Had hij inderdaad een wetenschappelijke leiding aan zijn arbeiders willen geven, dan had hij nauwkeurig met proeven telkens het stadium van vermoeidheid moeten opnemen. Dat zou ongetwijfeld een heel gecijfer geworden zijn, en de proeven legio. Maar hij, die zich niet ontzag gedurende 26 jaar met tien groote geheel en al erop gebouwde machines in 30 tot 50.000 proeven, meer dan 400.000 K.G. ijzer en staal te versnijden en daarvan protokol te

Sluiten