Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vergleichzu Normalen undPsychogenen, Leipzig 1918.

Het is hier de plaats niet, om al de vruchtbare gegevens, voor de wetenschappelijke bedrijfsleiding in deze boeken vervat, uitvoerig te gaan weergeven. Ik wijs alleen op de Arbeidskurvenklok.

Door dit instrument worden toch, voor allerlei soorten van arbeid, de prestaties van den arbeider elke halve of heele minuut of elke vijf minuten, op voor hem zelf zichtbare wijze onmiddellijk graphisch geregisstreerd, zoodat b.v. na een arbeid van drie uur de geheele arbeids- of vermoeidheidskurve — althans onze dikke stteep voor de kwantiteit — duidelijk voor zijn oogen staan afgeteekend.

Zoodoende kan de arbeider zijn innerlijke ervaring en vermoeienisgevoel met de objectieve gevolgen van zijn vermoeidheid vergelijken, wat een opvoedende factor is van de grootste beteekenis. Na eenige dagen is zoo verder de individueele arbeidskurve van eiken arbeider bekend. En door het afwisselen van klein en fijn met grof en zwaar werk, van handig-vlug met langzaam-taai werk enz., kan voor iedereen bovendien worden gevonden: voor welke soort arbeid zijn kurve het mooist, en zijn heele aanleg dus het best geschikt is. Maar bovenal blijkt het instrument kostbaar om het intreden der verschillende, stadiën van vermoeidheid voor eiken arbeider individueel vast te stellen. Zoo wordt het intreden van het 4de stadium hier na 5 minuten met onmiskenbare duidelijkheid geregistreerd, en weet de baas dus den juisten

Sluiten