Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teit of de kwantiteit van het werk of beide tegelijk vaststellen, zijn er nu een heele reeks indirecte onderzoek-methodes, die vooral te pas komen in gevallen, waarbij de arbeidskwaliteit en kwantiteit op niet zoo eenvoudige wijze zijn te berekenen, en die de vermoeidheid meten niet aan het werk zelf, maar aan de vaste begeleidende gevolgen ervan.

Een der beste indirecte methodes is de meting van den bloeddruk met' den Sphygmo-manometer van Riva Rocci. Hiertoe legt men om den rechter bovenarm van den proefpersoon een caoutchouc manchette, die men naar believen met lucht kan oppompen tot een telkens duidelijk afleesbaren druk. Terwijl mén nu met de eene hand den pols van den rechter arm voelt, pompt men met de andere den luchtdruk in de manchette omhoog net zoo lang, tot men den pols niet meer voelt slaan. Heeft de pols opgehouden te slaan dan heeft men dus, door den luchtdruk in de manchette: den druk van het bloed juist opgeheven; m.a.w. de afleesbare graad van de luchtdrukking in de manchette is op dat oógenblik gelijk aan den druk van het bloed. Nu is het een geconstateerd feit, dat zoowel bij lichamelijke als geestelijke vermoeidheid de bloeddruk merkbaar zwakker wordt. Meumann vond b.v. bij zich zelf, dat zijn bloeddruk na een uur lesgeven reeds zeer aanmerkelijk verminderd was. Ook hier kan men dus, door de proef vóór, onder en na den arbeid vaak genoeg te herhalen: de vermoeienis-graden en stadiën vaststellen.

Sluiten