Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vijanden van de productie en dus de vijanden van het algemeen welzijn. Tegen die vijanden moet dus met alle middelen van wetenschap, techniek en praktijk de strijd worden aangebonden. En laten wij dien strijd voeren met open vizier! Niet als Taylor, die deze vijanden liever maar uit den weg ging, of over het hoofd zag ; niet als Münsterberg, die er zich met wat uitvluchtjes lekkergauw afmaakte; niet zelfs als Gilbreth, die zich, schoon door ondervinding wijs geworden, alleen tot de praktijk en het subjectieve vermoeienisgevoel bepaalt; maar met gebruikmaking van alle ons ten dienste staande wetenschappelijke objectieve middelen, het kwaad in z'n diepste gronden van organische en psychische vermoeidheid aantasten, dan zijn we zeker van de zegepraal.

Want dat de toestanden, ook in Nederland, zóó niet langer kunnen blijven, dat de 8-urige werkdag van het katholieke partijprogram, gelijk het in het voorjaar van 1918 (dus vóór de revolutiekoorts) ten minste voor de fabrieksarbeiders, een allerredelijkste eisch mag heeten, dat moge ten slotte ons laatste hoofdstukje komen bewijzen.

Sluiten