Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEEFTIJDSKLASSEN 18-24 25-34 35-44 45.54 55-64 18-64

GEMID. GETAL STERFGEV. AAN TUBERCULOSE , _ fi

PER IOOO MANNEN VAN DIEN LEEFTIJD ' ' M "'^ 2-3 1,7

Borstelmakers 5,4 4)7 3)6 — _ 30

Bussenmakers, blik- en koperslagers . 2,1 3,1 I)7 3)7 ?)9 '

Sigarenmakers 3)I 3j3 2'? 2|8 ^ ^

Tabaksbewerkers 3,5 3)I 2? ^ ^

Letterzetters 3,2 3>7 ^ 3>8 l6 ^

Glasblazers I)0 3>0 Ig 6fl^ ^ ^

Blik- en metaalfabrieken . . . . . . 2,2 3,3 T)I 4)0 " 7)4 34

Goud , zilversmeden en muntwerkers .. 2,8 i)7 3>4 2j7 5)6 2'g

Hout-, kurk- en stroofabrieken. ... 3,2 2,5 2,5 2,2 3,6 28

Branders, gieters, vormers, kernmakers 2,1 2,6 2,2 2,8 5,2 28

Boekdrukkers 2,6 2,9 2,4 3,7 i,8 2,7

Jenever- en likeurstokers, azijn- en

bierbrouwers TjI I>3 l6 o8 ^ ag

Smeden 2,2 2,8 2,1 2,7 3,9 2,6

Mijnwerkers I)2 IfD « 0,4 I)4 I4,5 ^

Graphische vakken . . . . . . . . 2,7 2,1 4,4 ~*""~ 3,0*" 2,5

Lijst-, meubel- en kistfabrieken ... i,7 i,7 2,4 3,1 5,0 2,5

Wasch- en strijkinrichtingen .... 3,5 2,4 1,2 1,0 ,12 24

Diamantbewerkers i,o i,8 1,9 2,5 5,4 2,2

Textielarbeiders 1,6 2,4 1,8 1,3 3,5 2,2

Papier- en kartonfabrieken 2,5 o,8 1,6 2,6 4,i 2,1

Sjouwers M I)4 I)4 2)3 2,6 1,7

of min in bepaalde dwangverhoudingen, welke zijn vrije beschikking over plaats, tijd, inspanning, rust, beweging, lichaamshouding, enz. belemmeren of geheel opheffen". Maar vergelijk nu die vroegere dwangverhoudingens eens met het Taylor-systeem. Dan lijken zij nog weer de meest bandelooze vrijheid, waartegen Taylor dan ook met kracht en klem te keer gaat, niets bevroedend alweer van zijn verregaande ondeskundigheid en de allernoodlottigstegevolgen. Maar luisteren wij verder naar deze deskundigen, als zij over de arbeidssplitsing en de daaruit volgende eentonigheid handelen in verband met de tuberculose: „Bij de verregaande arbeidsverdeeling, die tegenwoordig in vele beroepen heerscht, speelt de overdreven eenzijdigheid van den arbeid een rol: deze eenzijdigheid toch neemt een bepaald lichaamsdeel, een bepaalde spiergroep, een bepaalden gedachtengang in beslag, welke daardoor ten koste van heel het overige lichaam alle krachten naar zich toetrekken.

Sluiten