Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de derde en de eerste, die er weer voor een andere reeks ziekten bedenkelijk voorstaan.

Om dat duidelijk te maken geven wij hier nog een paar staatjes: i°. voor de hart- en vaatziekten, rheumatismus en aneurysma, en 2° voor de ziekten der spijsverteringsorganen, die gelijk we hierboven zagen dikwijls een gevolg zijn van de opgedreven arbeids-: hoeveelheid.

Ik geef hier alleen de beroepen, die ver boven het normale cijfer staan, en dat nog slechts voor den geheelen beroepsleeftijd tezamen, dusvani8tot64jaar. (Zie pagina 93 en 94).

Er blijven dus als gezonde vakken nog slechts over: werklieden bij het apprêteeren, bleeken, drukken en verven van goed, verder de arbeiders der suikerfabrieken en raffinaderijen, de bankwerkers, stokers, machinisten en metaalslijpers.

We kunnen deze laatste vakken dan ook wel in toenemende mate de gezondste baantjes noemen, die er op fabriek en atelier te vinden zijn; en alleen in deze zou men althans bij de niet-geschoolde arbeiders, naar een gematigde en verbeterde methode, wetenschappelijke bedrijfsleiding kunnen toepassen.

Welke beroepen en bedrijven, buiten het atelier en de fabriek in engeren zin, daarvoor nog in aanmerking komen, ziet men uit het volgende lijstje, gerangschikt naar het klimmend getal der sterftegevalleh onder de arbeiders tusschen de 18 en 64 jaar. Voorop staan dus de allergezondste baantjes.

Sluiten