Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Moleschott geconstateerd, dat de moderne fabrieksarbeider tot alcoholisme zoo goed als gedwongen wordt. Men moge dat nu met de juist geciteerde geleerden: een natuurnoodwendigheid, of met Donders, weinig minder welsprekend, een instinct noemen „dat onverbiddelijk gehoorzaamheid eischt", de dwang is onmiskenbaar volgens allen.

Wij staan dus voor het rauwe feit, dat de moderne fabrieksarbeid met onverbiddelijken aandrang den armen sterveling de dronkenschap als vaste levensgewoonte opdringt. Maar dat is toch immers verschrikkelijk !

Ook de overige zenuwziekten, vooral de neurasthenie en de hysterie zijn meestal het gevolg van een zekeren psychopatischen aanleg en overdreven inspanning. Nu hebben allerlei bekende psychiaters, zoo Möbius, Laehr, Grohmann, Cramer, Windscheid, Hellpach en anderen, er toch reeds op gewezen, dat de neurasthenie tijdens de laatste jaren in de arbeiderskringenhoe langer hoe gevoeliger verliezen begon aan te richten. Maar vooral Leubuscher, Bibrowicz, Lubenau en Schönhals zijn dit met nauwkeurige cijfers komen staven, en hebben bewezen, dat het vooroordeel, als zouden de betere standen hier juist de meest bedreigden zijn, op een vergissing berust.

Onder de patiënten van het arbeiders-sanatorium te Beelitz bij Berlijn begonnen de neurasthenie-gevallen omtrent 1900 onrustbarende verhoudingen aan te nemen:

Sluiten