Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betoogt, dat wel is waar overal en altijd deze zenuwziekte veel meer bij onontwikkelden dan bij ontwikkelden voorkomt, maar dat zij niettegenstaande ,,in erstaunlicher Massenhaftigkeit im modernen Proletariat wieder aufgetreten ist." (blz. 24). Het feit staat vast, zegt hij, dat het, in wezen juist de beroepscondities van den modernen loonarbeider zijn, die op den bodem eener bij een ongeval opgetreden evenwichtsverlies van het zenuwstelsel, de heel eigenaardige kwaal van de traumatische hysterie hebben aangekweekt, en de beste deskundigen als Jolly, Strumpell, Oppenheim, Bruns en anderen zijn het er allen over eens, dat alleen een energiek ingrijpen in die treurige beroepscondities hierin verandering kan brengen (blz. 15). — «Het beroepsleven", zegt Dr. A. Hoffmann 1), gelijk het zich in den tegenwoordigen tijd ontwikkeld heeft, „is op ontzaglijk groote schaal de oorzaak van al de nieuwere zenuwziekten" (blz. 6). En al handelt deze schrijver nu voornamelijk over hoogere beroepen, in het verloop zijner studie komt hij toch herhaaldelijk over allerlei gevallen te spreken, die evengoed voor den arbeider gelden. Zoo wijst ook hij er op, dat juist lichaamsof geestesarbeid met gemoedsinspanning gepaard, voor de zenuwen zoo noodlottig is evenals de eentonige arbeid (blz. 22.). Vandaar, zegt hij, dat b.v. de lagere postbeambten, kantoor- en telephoonjuf-

1) Berufswahl und Nervenleben, Wiesbaden 1904.

Sluiten