Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

frouwen de vaste klanten zijn van alle zenuwdokters.

Om nu de proef op de som te nemen, ondernam Dr. Roth het systematisch onderzoek van de arbeiders in een paar textielfabrieken, de eerste de beste die hem daartoe gelegenheid gaven:

Van de 22 jongens en meisjes tusschen de 14 en 16 jaar, leden er al 7 aan bloedarmoede en 2 aan neurasthenie.

Van de 86 ongehuwde vrouwen van 16 tot 25 jaar, leden er 18 aan bloedarmoede en 2 aan neurasthenie en 3 oogenschijnlijk aan tuberculose.

Van de 12 gehuwde vrouwen leden er 4 aan bloedarmoede.

Van de 24 mannelijke arbeiders leden er 2 aan bloedarmoede, 2 aan neurasthenie en 1 oogenschijnlijk aan tuberculose.

Van 76 vrouwen op een jutespinnerij leden er 10 aan bloedarmoede. Van de 10 arbeiders leed er 1 aan neurasthenie. De overige 260 konden niet onderzocht worden. In beide fabrieken moesten in den tijd van 5 jaar 47°/0 van a--e mannelijke en vrouwelijke arbeiders als „wegens ziekte niet meer geschikt" uit den dienst worden ontslagen.

De reden, waarom deze beide textielfabrieken zoo ongunstig bij andere door hem onderzochte fabrieken afstaken, zoekt Roth in het feit, dat in dit vak vooral de arbeiders zoo geheel en al van de machines afhankelijk zijn.

Sluiten