Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit het ad hoe ingesteld onderzoek in Duitschland, bleek dit toch met ontstellende duidelijkheid. De cijfers van het volgend staatje geven aan, hoeveel per honderd, telkens van elke groep goedgekeurd werden. De afkeuringen zijn natuurlijk door lichaamsgebreken veroorzaakt.

op het platteland in de steden

geboren geboren

land- fabrieks- land- fabrieks-

bouwers arbeiders bouwers arbeiders

1902 6r pCt. 60 pCt. 60 pCt. 55 pCt.

1903 60 „ 59 jj 58 „ 53 ' „

1904 59 3 58 i 58 „ 52,5 .,

1905 °o i 58>5 >, 58 5- I

1906 60 „ 58 j 58,5 „ 50,5 ,

!907 59 „ 57.5 ,, 57 ., 5° ,.

Hieruit ziet eenieder aanstonds dat de lichamelijke welstand van het geslacht der stads-fabrieksarbeiders van 6 tot 9 pCt. bij dat der boerenarbeiders op het platteland achterstaat, en dat dit verschil, hoewel in mindere mate, ook in de andere lijstjes duidelijk uitkomt, en door vergelijking van de 2de en 3de met de 4de kolom opnieuw wordt bevestigd. 1)

1) C. Verrijn Stuart: Inleiding tot de beoefening der Statistiek. Deel I, Haarlem 1910, blz, aoo vlgd.

Sluiten