Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van: aan den arbeider te onthouden zijn zuurverdiend levensbrood. Wij hebben niet te oordeelen, trouwens zij zouden dat niet hooren, maar er is er Een, die de Eeuwigheid heeft, en die oordeel zal vellen naar weten, en Wiens toorn verschrikkelijk zal wezen op den oordeelsdag, wanneer Zijn woord vlijmt als een vlammend zwaard: „Wat gij den minsten dezer deed, dat hebt Gij Mij gedaan." „Dat zullen zij hooren"!

Sluiten