Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De onzijdigen hebben hun plicht verzuimd om hun eigen rechten die van de aangevallen middenstaten en die der menschheid te beschermen tegen de misdaad der Entente. Zij hebben dit ten deele uit vrees, ten deele uit zucht naar winst, gedaan. Het resultaat is evenwwl geweest, dat zij tezamen met de Entente hebben deelgenomen aan den aanval, dat zij de grenzen tusschen de weerloozen en de gewapenden hebben opgeheven, en dat zij daardoor mede verantwoordelijk zijn. Omgekeerd hebben zij de Entente zoowel met oorlogsmateriaal als met levensmiddelen gesteund, en dit alles hebben zij onder een masker van onzijdigheid gedaan, terwijl zij er aanspraak op maakten als vrienden van de aangevallenen te worden behandeld.

Daarom is het de wereldtaak der middenstaten geworden, hun rechten niet alleen tegen hun rechtstreeksche, verklaarde vijanden maar ook tegen zoogenaamde onzijdige vrienden te beschermen. De Iaatsten moesten hun rechten, die der centrale mogendheden en der menschheid beschermen; zij handelen daarentegen als feitelijke medewerkers van het onrecht. De duikbootoorlog is de noodweer voor een volk geworden dat op bovenmenschelijke wijze tegen ongemaskerde en als onzijdigen gemaskerde vijanden strijdt.

12

Sluiten